Ciele AKSP / Association goals

 • rozvíjať klinickú sociálnu prácu,
 • participovať na vytvorení legislatívneho rámca pre výkon psychoterapie,
 • ako právnická osoba združovať záujemcov o psychoterapiu - absolventov pregraduálneho vzdelania v odbore 3.1.14 Sociálna práca,
 • poskytovať aktuálne informácie prostredníctvom webového portálu,
 • vydávať odborný časopis Clinical Social Work (www.clinicalsocialwork.eu),
 • komunikovať s národnými a medzinárodnými inštitúciami,
 • vzdelávať,
 • poskytovať supervíziu,
 • sprostredkovávať zamestnanie pre klinických sociálnych pracovníkov,
 • zaradiť odbor sociálna práca medzi odbory, na ktoré môže nadväzovať certifikovaná príprava pracovnej činnosti psychoterapia (podľa požiadaviek SPS),
 • podporovať atestovanie (certifikovanie) sociálnych pracovníkov.

Bez názvu

uverejnené 3. 12. 2014, 5:05 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 2. 6. 2015, 23:09 ]


1-1 of 1