Oznamy / News

V októbri 2016 vyšla zaujímavá publikácia od kolektívu autorov o problematike vybraných problémov praktickej sociálnej práce. Recenznetmi publikácie sú prof. P. Muhlpachr a prof. P. Czarnecky. Lektorom publikácie bol prof. V. Tkáč.
Objednať si ju možno na: http://www.iris-knihy.sk/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení kolegovia,

dovoľujem si vám s radosťou oznámiť vydanie recenzovaného vedeckého zborníka
"Striedavá osobná starostlivosť o dieťa - Cochemska prax" v Rumunsku.
Publikáciu si možno zakúpiť v SR vo vydavateľstve IRIS na stránke:

http://www.iris-knihy.sk/iris-knihy/eshop/0/0/5/185-Striedava-osobna-starostlivost-o-dietaInvitation


Dear Colleague,


Let me invite you and/or your colleagues to become member of editorial board of CBU International Conference indexed
in Web of Science / Thomson Reuters.

If you are interested, please send your CV with list of publications to
edboard@cbuni.cz

We may ask you occasionally for your opinion about some articles  (reviewing is voluntary) and will put your name on editorial committee (website and book). Active reviewers are eligible for publishing discounts. We need you to have academic affiliation and good knowledge of English in your specialization. We will write you more details after we receive your CV.

Have a nice day!

Petr Hájek, Ph.D.
CBUIC Editor-in-Chief


V novembri 2016 vydaná kniha o rodinnej mediácii pod názvom

Rodinná mediácia, alebo víťazí celá rodina.

Jej autori, dlhoroční aktívni mediátori František Kutlík a Bronislava Švehláková

v nej zhrnuli špecifiká rodinnej mediácie

aj v kontexte aktuálnej právnej úpravy mediačného zákona a rekodifikácie civilného práva


Spomienka na Antona Srholca


S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12.1.2017 nás navždy opustil

doc. RNDR. Miloslav Hetteš, CSc. 

Parte


Dovoľujem si vás informovať že Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020  vyhlásil výzvu na dopytovo orientovaný projekt OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí v rámci prioritnej osi 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, investičnej priority 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých , ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí a špecifického cieľa 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce. Výzva bola zaevidovaná do systému ITMS2014+ a zverejnená na webovom sídle IA MPSVR SR  a na webovom sídle MPSVR SR dňa 13.12.2016. 
S pozdravom
--
PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.


Rozhovor s vedúcim katedry sociálnej práci Ústavu Dr. Pavla Blahu v Skalici, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. PhDr. Michalom Oláhom, PhD.


Výberové konania na pozíciu Lektor/ Lektorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje dnes t.j. 1.12.2016 vyhlásila výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ a s kódom „OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01“ jej zverejnením na svojom webovom sídle:  

Ponúkame záznamy prednášok, ktoré odzneli počas duchovných cvičení v Nimnici. Tieto príhovory boli aj súčasťou formačného programu pre študentov Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave. Chceli byť odpoveďou na intenzívnejšie prežívanie Jubilejného Roku milosrdenstva. Odznievali v UPC Bl. Sestry Zdenky v druhom semestri akademického 2015/2016. Ponúkame ich video-záznamy.

http://redemptoristi.sk/milosrdni-ako-otec-zaznamy-prednasok-z-nimnice/


Dávame do pozornosti pracovnú ponuku
na pozíciu supervízor, supervízorka NP PVSSKIKÚ

Ponuka dobrovoľníckej praxe
6 mesiacov v Keni ako dobrovoľník na slovenskej misii. Nástup od cca polky októbra. Činnosť spočíva najmä v administratívnych prácach, 2-3x týždenne je práca v teréne (bližšie info osobne/mailom). Angličtina je nevyhnutná. Poskytujeme diéty a obojsmernú letenku.

Dávame do pozornosti pracovné ponuky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

MBA štúdium v Bratislave

Program MBA sa uskutoční v spolupráci s poľskou
Warsaw Management University.

Program je akreditovaný Apsley Business School (London), taktiež poľským inisterstvom školstva.

Poplatok za štúdium: 3500,- euro s DPH.


Are you a Gold Medal Researcher?


This month, the nations of the world are uniting to cheer on their athletes in Rio. But in addition to athletes, there are many amazing scientists, researchers, and academics around the world. To honor the contributions of researchers from across the globe, we are thrilled to announce our 2016 Gold Medal Research Competition!

Nominations for Gold Medal Researchers will be accepted between 8/5 - 8/31, with prizes awarded by a panel of leaders in the scholarly publishing industry. The top 3 deserving nominees will be selected to win one of the following prizes:

SubmitCALL FOR PAPERS “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology”
series” - vol. VII

 Volume:
“Contemporary Challenges of Ageing Policy  in the Central and Eastern European Countries”

Language: English

 Editors:

Łukasz Tomczyk, PhDr inż.  (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Andrzej Klimczuk, Ph.D. Candidate (Warsaw School of Economics, Poland)

 Volume Description:

A European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations in 2012 (EY2012)

was influential for the improvement of dissemination of concepts related to the ageing policy.

This event provided not only an opportunity to raise awareness about ageing populations but

also to raise key questions about policies and measures to respond challenges related to

ageing at all policy levels. These issues are especially important in the Central and

Eastern European (CEE) countries that are not only characterised by a variety

of post-communist regime transitions but also complex demographic transformation.

Various states as well as regional and local authorities took advantage of the EY2012

opportunity to prepare and implement strategies and plans regarding specific territorial

areas or thematic fields such as health, long-term care, ageing in urban and rural areas,

age-friendly environments, public engagement of older adults, lifelong learning including

the Universities of the Third Age movement, and integrational solidarity.

 The aim of the volume is to discuss the programming, promotion, implementation, and

evaluation of policies, programs, and projects related to ageing in the CEE region.

 

The volume welcomes papers that will provide both theoretical and empirical findings.

Selected topics that we would like to underline include, but are not limited to:

– A critical review of the diversity of ageing policy concepts (such as healthy ageing, active ageing, creative ageing, and ageing in place).

– Preventive approaches in ageing policies.

– An integrated and smart public policies for older adults and intergenerational programs.

– Governance and ageing policies.

– Effective social work, public health policies related to ageing, and housing for older adults.

– The emergence of Council of Seniors.

 

Each abstract should contain:

– Contact details (name and surname, institutional affiliation, e-mail address);

– Title of the proposed paper;

– Abstract: 200-250 words.

Editorial requirements and style for the full papers: APA style – http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php

 

Website od series: https://gerontolodzy.wordpress.com

ABSTRACTS DEADLINE: August 31, 2016.

FULL PAPERS DEADLINE: December 31, 2016.

ontact:

tomczyk_lukasz@prokonto.pl

klimczukandrzej@gmail.comKAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA A VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI

Verejná zbierka stále pokračuje, Lienke môžete kedykoľvek pomôcť, možností je niekoľko:

·         staňte sa priateľom Lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,

·         staňte sa trvalým darcom: zriaďte si trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,

·         pošlite SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Telekom),

·         v online priestore veľmi jednoducho prostredníctvom https://socia.darujme.sk/917/ môžete prispieť jednorazovo, alebo sa stať sa pravidelným darcom.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!


We are pleased to inform you that we have completed evaluation

of your journal for the year 2015-16.

The IBI Factor for your journal Social Health Spectrum for the year 2015-16  is  3.3  

and we have updated already in InfoBase Index.com.

Regards, Naveena,

Team- Journal Acquisitions,

InfoBase Index, Mysore.E-verzia časopisu Slovo medzi nami


Časopis


Modlitba za ľudí bez domova a utečencov


Rozhovor s prof. JUDr. Vojtechom Tkáčom, CSc.


http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Zamestnavanie-a-nezamestnanost-tvoria-najdrastickejsi-stav-ktory-vobec-nikto-na-Slovensku-doposial-nepomenoval-varuje-profesor-Tkac-257448Mapa sociálnych inovátorov,
ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemuReportáže a fotogaléria Martina Krpáča z Iráku
fotogaléria


                                         Publikácia Youcat – Modlitby pre mladých

                                                         Oznam

                                                                        Anton Srholec
                                                                                       Video


Vľúdnosť - Venia n.o.
ponúka svoje služby seniorom
a hendikepovaným v novootvorenom
dennom pobytovom stacionári
na Hattalovej ul. č. 6 v Bratislave.


                                                                                

Zborník z konferencie na tému

Výchova a Vzdelávanie
ako nástroj (de) formovania hodnotového systému spoločnosti
 

Konanej v Poprade v roku 2014 je dostupný na

 http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2015/03/VychovaAVzdelavanieIV_zbornik.pdf


Kúpte hračky pre svoje deti
Podporte dobrú vec

Informácie  Cenník

Zúfalé volanie sýrskych kresťanov o pomoc.

Pronásledování 


Anton Srholec


Správa od sestier dominikánok sv. Kataríny Sienskej v IrakuKonferencia VŠZaSP sv. Alžbety v Košiciach (záznam od 00:06:10):

Závery z konferencie Česko slovenského stretnutia
 so striedavou starostlivosťou

03.04.2014 v ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Výstup z konferencie

--------------------------------------------------

Záznam z Osvienčimu
http://www.youtube.com/watch?v=SFeLoqBuaMM&feature=player_embedded

--------------------------------------------------

Zaujímavá konferencia Rómska sociálna reforma - správna cesta (Michalovce) ...

--------------------------------------------------

Zaujímavá prednáška: Rodíme sa mužom a ženou, alebo sa nimi stávame?Dokumenty na stiahnutie / smutná realita na Slovensku:--------------------------------------------------


 
Nedostatok sociálnych pracovníkov?