Konferencie / Conferences


Priatelia, 

dávam do pozornosti ďalšiu konferenciu, ktorá sa uskutoční 13.6.2017

z tématickej série

Za lepšie Slovensko

Dozviete sa aj výsledky s prácou s rómskymi deťmi v predškolských zariadeniach.
Pred časom sme tu diskutovali aj o povinných predškolských zariadeniach.
Na konferencii bude priestor na diskusiu.

Účastnícky poplatok nie je. Len sa treba vopred zaregistrovať.

Konferenciu organizuje A. Verešová a P. Pollák.

Link na registráciu:Milé kolegyne, milí kolegovia,
 
Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa doposiaľ prihlásili na 12. ročník
Letnej školy adlerovskej psychológie 
so zahraničnou lektorkou Dr. Marinou Bluvshtein z Minnesoty.

Ostatným zároveň pripomíname, že do konca mesiaca je ešte stále možné prihlásiť sa za zvýhodnenú cenu 110 eur pre dospelých.

Je to nesmierne užitočné podujatie pre psychológov (psychologičky), rodičov a odbornú

verejnosť, ktorí vo svojej práci využívajú psychológiu, ale aj pre ľudí, ktorých 

psychológia jednoducho zaujíma, prípadne ktorí na sebe pracujú a snažia sa zlepšiť

kvalitu svojho života a svojich vzťahov s druhými. Podujatie je veľmi praktické a

vysoko zážitkové. Tí, ktorí uvažujú o dlhodobom výcviku z oblasti individuálnej psychológie,

môžu zároveň na vlastnej koži zažiť, o čom tento psychologický smer je.


Samozrejmosťou je, že všetky prezentácie zahraničnej lektorky budú tlmočené.
Za účasť môžete získať 19 kreditov Slovenskej komory psychológov.

Letná škola je vhodná aj pre rodiny s deťmi, nakoľko bude zabezpečený program pre deti a
staršiu mládež zameraný na osobnostný rozvoj, pričom voľné chvíle je možné tráviť v
čarovnom kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice.


Letnú školu Vám vrelo odporúčame zaradiť do svojich plánov na leto.


S prianím príjemných jarných dní,

PhDr. Daniela Čechová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológieNa letnú školu sa tento rok môžete prihlásiť online na tomto linku:
https://goo.gl/forms/JJ8X4pQdnw2uZubF3

Ak by ste mali problém s online registráciou, napíšte nám na: adler.org@gmail.com
a radi Vás zaregistrujeme my.
Vážené kolegyne, kolegovia,priatelia psychoterapie,
dovoľujem si Vás v mene Výboru Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti srdečne pozvať na

XXXI. psychoterapeutickú konferenciu,


ktorú ako obvykle po 4 rokoch organizuje Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť v odbornej spolupráci s Českou psychoterapeutickou
spoločnosťou.
Téma konferencie sa nerodila ľahko. Brainstorming vo Výbore SPS bol však
výdatný a nakoniec priniesol rozhodnutie pre názov:

Rôzne smery – spoločný cieľ.

V porevolučnej histórii psychoterapie na Slovensku môžeme nájsť rozkvet
rôznych terapeutických prístupov. Vznikli viaceré inštitúty
reprezentujúce jednotlivé terapeutické školy a nastal masívny rozvoj
výcvikových aktivít. Možno trochu poeticky povedať, že sa na Slovensku
rozliala delta psychoterapie, aby výdatne nasýtila životný priestor pre
terapeutov a hlavne pre klientov, či pacientov. Táto rozmanitosť a
diferenciácia je osožná, ale prináša aj nástrahy, kedy sa v ramenách
psychoterapie môžu ocitnúť i prístupy, ktoré málo komunikujú s overenými
terapeutickými postupmi. Prípadne sa v delte psychoterapie objavujú
metódy, ktoré sa za psychoterapeutické vyhlasujú, ale so serióznou
psychoterapiou majú málo spoločné. Konferencia bude príležitosťou
prezentovať rozmanitosť rôznych psychoterapeutických prístupov a škôl,
ktoré majú spoločný cieľ a tým je dobro a pomoc pre klienta, pacienta.
Ako špecialitu sme sa rozhodli zaradiť samostatný blok prednášok na tému
supervízia v terapeutickej praxi.

Účasť na konferencii prisľúbili okrem významných psychoterapeutov z
oboch brehov Moravy aj renomovaní zahraniční odborníci, ktorí sa v
minulosti podieľali (a stále podieľajú) na vzdelávaní našich terapeutov.
Pozvanie zatiaľ prijali doc. MUDr. János Harmatta – výcvikový
psychoanalytik z Maďarska, Dr. Szönyi Magda a Dr. Szönyi Gábor –
výcvikoví lektori relaxačnej a symbolickej psychoterapie, Dr. Wolfgang
Ladenbauer – výcvikový lektor a supervízor KIP z Rakúska. Tešíme sa na
ich príspevky. Rokujeme o účasti aj ďalších zahraničných prednášajúcich.
Samozrejme, že sa veľmi tešíme na účasť a srdečne pozývame našich
kolegov, priateľov z Čiech, bez nich by to nebola tradičná
česko-slovenská konferencia.
Verím, že naše stretnutie bude bohaté nielen odborne, ale aj spoločensky
a bude dobrou príležitosťou pre kolegiálne priateľské stretnutia,
ktorých v poslednej dobe nie je toľko, ako by sme si želali.
Iste ste ši všimli, že tohtoročná konferencia nebude ako obvykle v
Trenčianskych Tepliciach, ale v Piešťanoch. Aj keď táto zmena bola
vyvolaná organizačnými a prevádzkovými dôvodmi v mieste tradičného
konania, veríme, že kúpeľné mesto Piešťany nám ponúkne inšpiratívne
prostredie pre naše mysle a aj láskavú starostlivosť pre naše telá.
Organizačné veci sme zverili do rúk Agentúry KAMI, s. r.o., ktorá sa v
minulosti osvedčila ako starostlivá a precízna organizátorka našich
odborných podujatí.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývam a teším sa na spoločné stretnutie v
dňoch 9. až 12. novembra 2017 v Piešťanoch!

Viac informácii a možnosť registrovať sa nájdete na:
http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/Vážené mediátorky,

Vážení mediátori,

touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo oznámenie o časovom a obsahovom harmonograme odborných seminárov mediátorov v roku 2017.
S ohľadom na uvedené pre Vás  PRIPRAVUJEME  ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV, ktoré sú súčasťou ďalšieho vzdelávania mediátorov v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov,  v nasledovných termínoch  a mestách :
- I. blok ( jarný)  v období od 15.mája 2017 do 4. júna 2017 v   mestách : KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného kalendárneho dňa na tému : MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV   
- II. blok ( jesenný )  v období od 18. septembra  2017 do 8. októbra  2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU  
- III. blok ( zimný )  v období od 27. novembra  2017 do 17. decembra 2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOC V MEDIAČNOM PROCESE    
Ďalšie podrobnosti o konkrétnych termínoch odborných seminárov  a lektorskom zložení budeme aktualizovať priebežne na internetovej stránke www.edukacnecentrum.com.  

Meditačné podvečery: Meditácie Virginie Satirovej 

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA


Výberové konanie do výcviku
STAR basic VI.
základný dvojročný výcvik
06.06. / 13.07.2017 v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave

Slovenská republika

Združenie sestier Vojvodiny, Republika Srbsko

Komora sociálných pracovníkov Srbska, Republika Srbsko

z príležitosti 10. výročia pôsobenia Ústavu Martina Luthera v Báčskom Petrovci

Vojvodina, Republika Srbsko

usporiada a zároveň si dovoľuje Vás pozvať na

13. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

„Zdravotnícke a sociálne problémy 21. storočia“

v dňoch 20. – 21. októbra 2017 v Báčskom Petrovci,

Vojvodina, Republika Srbsko

Vašu predbežnú účasť s názvom príspevku a štruktúrovaným abstraktom

v domácom aj anglickom jazyku prosíme nahlásiť na:

e-mail: konferenciabc.petrovec2017@gmail.com

do 15. septembra 2017