Konferencie / Conferences

Vážené kolegyne, kolegovia,priatelia psychoterapie,
dovoľujem si Vás v mene Výboru Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti srdečne pozvať na

XXXI. psychoterapeutickú konferenciu,


ktorú ako obvykle po 4 rokoch organizuje Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť v odbornej spolupráci s Českou psychoterapeutickou
spoločnosťou.
Téma konferencie sa nerodila ľahko. Brainstorming vo Výbore SPS bol však
výdatný a nakoniec priniesol rozhodnutie pre názov:

Rôzne smery – spoločný cieľ.

V porevolučnej histórii psychoterapie na Slovensku môžeme nájsť rozkvet
rôznych terapeutických prístupov. Vznikli viaceré inštitúty
reprezentujúce jednotlivé terapeutické školy a nastal masívny rozvoj
výcvikových aktivít. Možno trochu poeticky povedať, že sa na Slovensku
rozliala delta psychoterapie, aby výdatne nasýtila životný priestor pre
terapeutov a hlavne pre klientov, či pacientov. Táto rozmanitosť a
diferenciácia je osožná, ale prináša aj nástrahy, kedy sa v ramenách
psychoterapie môžu ocitnúť i prístupy, ktoré málo komunikujú s overenými
terapeutickými postupmi. Prípadne sa v delte psychoterapie objavujú
metódy, ktoré sa za psychoterapeutické vyhlasujú, ale so serióznou
psychoterapiou majú málo spoločné. Konferencia bude príležitosťou
prezentovať rozmanitosť rôznych psychoterapeutických prístupov a škôl,
ktoré majú spoločný cieľ a tým je dobro a pomoc pre klienta, pacienta.
Ako špecialitu sme sa rozhodli zaradiť samostatný blok prednášok na tému
supervízia v terapeutickej praxi.

Účasť na konferencii prisľúbili okrem významných psychoterapeutov z
oboch brehov Moravy aj renomovaní zahraniční odborníci, ktorí sa v
minulosti podieľali (a stále podieľajú) na vzdelávaní našich terapeutov.
Pozvanie zatiaľ prijali doc. MUDr. János Harmatta – výcvikový
psychoanalytik z Maďarska, Dr. Szönyi Magda a Dr. Szönyi Gábor –
výcvikoví lektori relaxačnej a symbolickej psychoterapie, Dr. Wolfgang
Ladenbauer – výcvikový lektor a supervízor KIP z Rakúska. Tešíme sa na
ich príspevky. Rokujeme o účasti aj ďalších zahraničných prednášajúcich.
Samozrejme, že sa veľmi tešíme na účasť a srdečne pozývame našich
kolegov, priateľov z Čiech, bez nich by to nebola tradičná
česko-slovenská konferencia.
Verím, že naše stretnutie bude bohaté nielen odborne, ale aj spoločensky
a bude dobrou príležitosťou pre kolegiálne priateľské stretnutia,
ktorých v poslednej dobe nie je toľko, ako by sme si želali.
Iste ste ši všimli, že tohtoročná konferencia nebude ako obvykle v
Trenčianskych Tepliciach, ale v Piešťanoch. Aj keď táto zmena bola
vyvolaná organizačnými a prevádzkovými dôvodmi v mieste tradičného
konania, veríme, že kúpeľné mesto Piešťany nám ponúkne inšpiratívne
prostredie pre naše mysle a aj láskavú starostlivosť pre naše telá.
Organizačné veci sme zverili do rúk Agentúry KAMI, s. r.o., ktorá sa v
minulosti osvedčila ako starostlivá a precízna organizátorka našich
odborných podujatí.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývam a teším sa na spoločné stretnutie v
dňoch 9. až 12. novembra 2017 v Piešťanoch!

Viac informácii a možnosť registrovať sa nájdete na:
http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/


PhDr. Zita Michlerová, predsedkyňa SPS

                                      


                1. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

ktorý sa uskutoční dňa 3. 6. 2017 v Bratislave. Téma konferencie je „Bez tela to nejde – existenciálne analytický prístup k témam tela a telesného prežívania“.

Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky – doteraz sa uskutočnilo 14 Dní existenciálnej analýzy a logoterapie v Čechách a 2 ročníky na SlovenskuĎalšie ročníky budú prebiehať striedavo v Prahe a v Bratislave.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov, lekárov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Podrobnejšie informácie a program konferencie nájdete v prílohe alebo na www.slea.sk.

 Radi Vás uvidíme :)

 

Organizačný výbor SLEA Slovensko


Pozývame Vás na svetovú vedeckú konferenciu

DETI V SIETI

ktorá sa bude konať 4. 5. 2017 v Bratislave

PozvánkaVážení členovia, sympatizanti a priatelia Fóra života,

ešte stále sa môžete prihlásiť na prestížnu medzinárodnú konferenciu


"Vyber si život"


tento XIX. ročník zameranej na tému “60 rokov legalizácie potratov v Československu”, 
ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 25. marca 2017 vo Veľkej zasadačke Mestského úradu Rajecké Teplice.


V prílohe Vám zasielame aktualizovaný program konferencie
a organizačné pokyny, prihlásiť sa môžete do  22. marca 2017. Zároveň prosíme o propagáciu a šírenie informácie o tomto podujatí vo Vašom okruhu.
Tí, ktorí ste sa medzitým prihlásili na konferenciu, považujte tento email za bezpredmetný.

Tešíme sa na Vašu účasť.S prianím požehnaných dní

Helena Kozáková
kancelária Fóra života


Viac info na kancelaria@forumzivota.skVážené mediátorky,

Vážení mediátori,

touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo oznámenie o časovom a obsahovom harmonograme odborných seminárov mediátorov v roku 2017.
S ohľadom na uvedené pre Vás  PRIPRAVUJEME  ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV, ktoré sú súčasťou ďalšieho vzdelávania mediátorov v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov,  v nasledovných termínoch  a mestách :
- I. blok ( jarný)  v období od 15.mája 2017 do 4. júna 2017 v   mestách : KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného kalendárneho dňa na tému : MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV   
- II. blok ( jesenný )  v období od 18. septembra  2017 do 8. októbra  2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU  
- III. blok ( zimný )  v období od 27.novembra  2017 do 17. decembra 2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOC V MEDIAČNOM PROCESE    
Ďalšie podrobnosti o konkrétnych termínoch odborných seminárov  a lektorskom zložení budeme aktualizovať priebežne na internetovej stránke www.edukacnecentrum.com.  

Meditačné podvečery: Meditácie Virginie Satirovej 

VÁŽENÍ KOLEGOVIA, MILÍ PRIATELIA!

Radi by sme Vám pripomenuli, že ste srdečne pozvaní na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií“, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Konferencia sa uskutoční 25. a 26. apríla 2017. Ako prezrádza podtitul konferencie, našou ambíciou je vytvoriť diskusnú platformu podporujúcu rozličné názory a uhly pohľadu súvisiace s budúcnosťou mediálnych produktov, mediálnych technológií a mediálnej terminológie.

 Zameranie príspevkov bude reagovať na tieto tematické okruhy:

 1. Future of Media Terminology
 2. Future of Media Education
 3. Future of Media Influence
 4. Future of Marketing in Media
 5. Future of Games

Sme presvedčení o tom, že budúcnosť médií záleží závisí od neustálych inovácií a ich kreatívneho využitia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť mobilnú aplikáciu konferencie Megatrendy a médiá 2017. Aplikácia je komunikačným kanálom hostí a účastníkov konferencie. Informuje o novinkách, dôležitých termínoch a podmienkach publikovania konferenčných príspevkov. Bude tiež obsahovať rozvrh konferenčných príspevkov. 

Aplikácia je dostupná prostredníctvom služieb App Store aj Google Play. Umožňuje Vám i vyplniť a odoslať registračný formulár. V prípade záujmu o používanie aplikácie, prosím, využite nasledujúce odkazy na stiahnutie:

       

Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú publikované v zborníku, ktorý zašleme na indexovanie do databáz Web of  Science, SCOPUS a EBSCO a i. Chceme tak opätovne nadviazať na úspech našich zborníkov, ktoré sa dostali do Web of Science. Ďalšie vybrané texty v anglickom jazyku budeme publikovať v zahraničnom vedeckom časopise European Journal of Science and Theology, ktorý je indexovaný v databáze Scopus. Ostatné texty v slovenskom, českom, poľskom alebo v inom jazyku budeme publikovať v samostatnom recenzovanom konferenčnom zborníku.

Všetky informácie o konferencii nájdete v informačnej brožúre a na našej webovej stránke. Zaregistrovať sa môžete do 27. marca, termín na zaslanie príspevku je 7. apríl 2017.

ZAREGISTROVAŤ SA


Milí priatelia, 

Pozývame vás na

III. medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu,

ktorá sa bude konať 27.-28.5.2017 v Bratislave.


Online prihlášku na webstránke združenia www.arte-terapia.sk

A ešte treba dodať, že toto podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia.

Tešíme sa na stretnutie!

OZ Artea


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave

Slovenská republika

Združenie sestier Vojvodiny, Republika Srbsko

Komora sociálných pracovníkov Srbska, Republika Srbsko

z príležitosti 10. výročia pôsobenia Ústavu Martina Luthera v Báčskom Petrovci

Vojvodina, Republika Srbsko

usporiada a zároveň si dovoľuje Vás pozvať na

13. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

„Zdravotnícke a sociálne problémy 21. storočia“

v dňoch 20. – 21. októbra 2017 v Báčskom Petrovci,

Vojvodina, Republika Srbsko

Vašu predbežnú účasť s názvom príspevku a štruktúrovaným abstraktom

v domácom aj anglickom jazyku prosíme nahlásiť na:

e-mail: konferenciabc.petrovec2017@gmail.com

do 15. septembra 2017


2017 ScholarOne User Conference


Knowledge Into Action


May 3-4, 2017 - Madrid, Spain

Join us for the ScholarOne User Conference in Madrid, Spain, May 3-4, 2017, where you will learn more about and discuss pressing topics such as:

 • Global benchmarks for journal performance
 • Shaping the future of peer review
 • Maximizing partnerships and integrations

You’ll also have the opportunity to focus on your action items – how you can take your new insights and apply them to your responsibilities back in the office.

You’re in a position to advance your organization’s mission, working daily to develop the right publishing strategy, find the right content, and implement ScholarOne Manuscripts to create the best experience for authors, reviewers, and editors.  Take this opportunity to advance your own skills and knowledge and take the next step into action.

Register today and get the early bird special pricing!

Once again this year, you have the opportunity to participate in the Cognos In-Depth course prior to the start of the User Conference. This is a hands-on course where you will learn to build effective and accurate ad-hoc reports, explore the reporting packages, and solve complex reporting scenarios.

You will:

 • Learn the best way to approach each reporting scenario
 • See how to run standard reports with a variety of selection criteria
 • Create ad-hoc reports using calculated and technical fields, filters, and summarized data
 • Address your own reporting needs with instructor assistance

Register first for the Cognos In-Depth course here and you will receive a code to attend the User Conference at a discounted rate.  Once you receive your discount code for the User Conference, register to attend here.

Register for the Cognos In-Depth Course

At the User Conference, you’ll learn not only from the ScholarOne team, but also from each other in Snapshot Sessions. If you’re using ScholarOne Manuscripts in a strategic or unique way, you can apply to present a Snapshot session to share your experiences at the conference.


Apply for a Snapshot Session


Please contact Jane Cooney to apply for a Snapshot session.


Milí priatelia,

Pozývame vás na ďalší víkendový seminár:

Červená kniha C.G. Junga

v Poprade 1. - 2. 4. 2017

V Tatranskej galérii Poprad sa uskutočnia dve prednášky pre verejnosť,
v piatok 31.3. o 17.00, pre účastníkov seminára v cene:

Martin Skála: Červená kniha
Vladislav Šolc: Archetypy a konšpirácie


s pozdravom

Jana Bryjová, Roland LiptákVážené kolegyne, milí kolegovia,

v mene vedenia organizačného a vedeckého výboru si Vás dovoľujeme pozvať na Interdisciplinárnu konferenciu o inováciách v zdraví (IHCO), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s partnermi: SPAY Platformou, MPSVaR, MV SR, MZV SR, VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, SKCH, Kanceláriou SZO, HIA OZ, a ďalšími miestnymi a zahraničnými partnermi z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Švédska, Veľkej Británie, USA, a ďalšími partnermi) -viac na webe konferencie: http://www.socworkmeetings.webnode.sk).

Konferencia sa uskutoční v Bratislave, v dňoch 15. a 16. marca 20167 (1. deň interdisciplinárna konferencia IHCO so zameraním na zdravotníctvo a zdravotnú starostlivosť, 2. deň workshop/ pracovné skupiny so zameraním na interdisciplinárnu starostlivosť, prevenciu, diagnostiku a liečbu) 

Budeme radi ak sa tohto podujatia zúčastníte a prispejete ku diskusii, prevencii, zlepšeniu dialógu v otázkach zlepšenia zdravotnej starostlivosti  prostredníctvom inovatívnych prístupov najmä v oblasti prístupov k starostlivosti založenej na dôkazoch a dobrej klinickej praxe, prevencie, diagnostiky, liečby ochorení, ako aj sociálno-psychologických diagnóz vplývajúcich na zdravie obyvateľov v SR. Ďalej diskutovanými témami budú ošetrovateľská a paliatívna starostlivosť, psychologická a duchovná podpora, podpora a ochrana zdravia vojakov, rodín, znevýhodnených a rizikových skupín, migrantov, utečencov a pod. v našom slovenskom, stredoeurópskom regióne ale aj v kontexte globálnom.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity a tlačová konferencia.

 

Prihlásení účastníci obdržia certifikát o účasti a aktívni participanti budú môcť publikovať svoje príspevky v zahraničnom vydavateľstve. Abstrakty pre aktívnu účasť (prednáška, e-poster, workshop, sprievodná aktivita) je potrebné v štruktúrovanej forme (úvod, metódy, výsledky, diskusia, záver) zaslať online cez portál konferencie do 28.2.2017Vedecký program bude paralelne prebiehať vo viacerých sekciách. Rokovacím jazykom bude slovenčina a angličtina.

Viac informácií a možnosť prihlásenia (aktívna, pasívna účasť, témy konferencie, workshopy, atď.) a výberu stravy nájdete na: http://www.socworkmeetings.webnode.sk 

Pozvánka


Milí kolegovia/priatelia/priaznivci vzdelávania a osobného rastu

Ponúkame posledné voľné miesta na najbližších vzdelávacích podujatiach:

25.2.-26.2.2017 – SANDTRAY II. – práca s rodinou, lektor: mgr. lenka tříletá

-seminár vhodný pre odbornú verejnosť

Zážitkovo vedený kurz na získanie pokročilejších zručností pri práci s pieskom v terapeutickom či poradenskom procese. Preberieme a naučíme sa špecifickú prácu s rodinou v piesku jej možnosti a limity v sandboxe. Práca v malej skupine pod vedením lektorky s prepojením do sebareflexie.

http://terrainweb.sk/?mec-events=sandtray-ii-praca-s-rodinou


11.3.2017 – „Familienbrett“ – PRÁCA S RODINNOU DOSKOU, lektor: phdr. lygia bátovska

- seminár vhodný pre odbornú verejnosť

- seminár s kreditmi SKP (Slov.komora psychológov) - 8 kreditov

Rodinná doska poskytuje terapeutický/poradenský a diagnostický nástroj, vhodný na prácu s detským aj dospelým klientom. Vyvinutá bola na báze systémovej rodinnej terapie. Umožňuje zobraziť kľúčové osoby (v rodine, tíme), ich vzájomné vzťahy, vnútorné a vonkajšie procesy, predstavy, identifikáciu. Rozdelenie dosky umožňuje separačnú dynamiku a hľadanie riešenia. Klient získava nadhľad, odstup a predtým „nevidenú“ perspektívu.

http://terrainweb.sk/?mec-events=praca-s-rodinnou-doskou

 

18.3.2017 – DYNAMIKA A PORIADOK SYSTÉMOV, lektor: paeddr. zlatka šrámová

- seminár vhodný pre odbornú aj laickú verejnosť

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Ale dajú sa postaviť aj konštelácie, ktorých jednotlivé zložky predstavujú symptómy hodnôt, vnútorné obsahy, sny, atď. Postupným budovaním systému sa nachádza j vnútorný poriadok....

 

http://terrainweb.sk/?mec-events=dynamika-a-poriadok-systemov-pod-vedenim-paeddr-zlaty-sramovej

 

7.4.-8.4.2017 VYUŽITIE PROJEKTÍVNYCH METÓD U DETÍ A MLADISTVÝCH, lektor: pudr.lygia bátovská

 -seminár vhodný pre odbornú verejnosť – najmä psychológov a psychiatrov

- seminár s kreditmi SKP (Slov.komora psychológov) -12 kreditov

 Projektívne metódy ponúkajú podložené údaje pre úvahy o psychodynamike konfliktov a o obranných mechanizmoch, ktoré sú čiastočne zakorenené hlboko v nevedomí. Metodika projektívnych metód (hranie sa, kreslenie a rozprávanie príbehov, ... ) vychádza v ústrety detskému veku, lebo oslovuje silu imaginácie a kreativity a tým umožňuje nie len prístup ku konfliktom ale aj zdrojom. V tomto seminári oboznámime účastníkov s niekoľkými známymi ale aj menej používanými, ale efektívnymi projektívnymi metódami. Poukážeme na ich psychodiagnostický ako aj terapeutický potenciál.

http://terrainweb.sk/?mec-events=vyuzitie-projektivnych-metod-u-deti-a-mladistvých

s pozdravom Jana Dejova

www.terrainweb.skVážené dámy,

Vážení páni,

srdečne Vás pozývame na medzinárodnú  vedeckú konferenciu

"SÚČASNÉ  TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII". 
7. a 8. 4. 2017

Viac informácii na http://www.mediacia-ams.com/


Ponuka workshopov

Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

dňa 25.3.2014

Pozvánka        PozvánkaMilí priatelia, vážení kolegovia,

posielame Vám pozvánky na najbližšie semináre, podujatia a terapeutické kluby IVS v SR. 

Najbližšie podujatiaMeditačné podvečery: Meditácie Virginie Satirovej 
22. 2., 22. 3., 26. 4. 2017 

Pozvánka Prihláška 

(pre verejnosť) 

Najbližšie výberové konania

Výberové konanie do výcviku
STAR basic VI.
základný dvojročný výcvik
17.02. a 31.03.2017 v Bratislave
18.03.2017 v Košiciach  

Pozvánka Info Prihláška 

(pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách) 


Výberové konanie do výcviku
STAR-T III.
akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik
v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej (TSTS)
24.02. a 09.03.2017 

Pozvánka Info Prihláška 

(pre záujemcov o terapeutický výcvik) Pozývame vás na

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

15. - 16. júna Hotel Alexander Bardejovské kúpele


ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii Vás pozýva na: 

KBT konferenciu, ktorá sa uskutoční v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, v dňoch 19. - 20. mája 2017. 
Dňa 18. 5. 2017 budú v popoludňajších hodinách prebiehať predkonferenčné workshopy.

Účastnícky poplatok je 35 EUR (aktívny účastník poplatok neplatí).

Ubytovanie i stravovanie si zabezpečuje každý účastník sám (bližšie info o možnostiach ubytovania na: www.mikulas.sk).

Prihlasovanie na konferenciu prostredníctvom e-mailu: kbt.institut@gmail.com
 
Aktívnych účastníkov prosíme, aby nám svoje príspevky nahlásili do 20.2.2017 (názov príspevku, či ide o prednášku/workshop, časové trvanie). 

Ostatní záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlásiť do 15.4.2017. 


za organizačný výbor
 Beata Magurová


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu RES SOCIALIS 2017: Sociálna práca v meniacej sa Európe. Na nasledujúcej webovej adrese nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa tém konferencie, prihlasovania aj poplatkov.

27. a 28. 4. 2017

bližšie informácie nájdete na:

https://sites.google.com/a/sp.truni.sk/ressocialis/


Pre účastníkov konferencie RES SOCIALIS 2015, ako aj všetkých ostatných záujemcov, posielam odkaz na zborník s výstupmi z daného ročníka konferencie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Za organizačný tým želá pekný deň


--

S úctou,

           Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD.
           Vedúca organizačného výboruICPS 2017 International convention of psychological science

Vienna Austria 23 - 25 March 2017

Symposium deadline: 15 September
Poster deadline: 30 September

Be part of the most exciting new international meeting in psychological science!                                                                                 Milý priateľ,

už čoskoro sa začne jedinečný projekt 9 mesiacov za život. Od 25. marca do 25. decembra 2016 budú modlitbové skupiny každé ráno počas pracovných dní prítomné na miestach, kde na Slovensku násilne zomierajú nenarodené deti (pozri na mape). Dejisko Národného pochodu za život sa tak presunie z námestia na kľúčové miesta naprieč celým Slovenskom – bližšie k deťom, matkám, lekárom.

Chceme sa modliť za obnovu radosti zo života, chceme zviditeľňovať milosrdenstvo, chceme prinášať nádej deťom aj ich rodičom. 9 mesiacov za život nadväzuje na mnohé podobné iniciatívy po celom svete, ako napr. 40 days for lifeBoh, ktorý nás zjednocuje a skrze nás koná, je naša sila pri obrane posvätnosti ľudského života. Vykroč už dnes a zapoj sa aj Ty v Tvojom meste.

ANDREJ UNGVARSKÝ, člen Združenia saleziánov spolupracovníkov
o. DUŠAN ŠKURLA, člen prípravného tímu k Národným pochodom za život
koordinátori projektu 9 mesiacov za život