Konferencie / Conferences


V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať pozvánku na seminár 

Úvod do zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,

17.05.2017 (streda) Bratislava.

Seminar organizuje Socialne gremium n.o.

 Viac  info  na www.apssvsr.sk

S pozdravom,

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

APSSvSR


Dear colleagues


I invite you to be part of our PhD school in Romania (PhD Supervisor).

I invite you to become member or keynote speakers of the Scientific Committee 

CfP: “INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONGRESS”

 

Dates: May 26-28th, 2017 - DIDACTIC ASSOCIATION CRAIOVA, Romania,

http://asociatiadidactica.ro/

Best regards 

assoc. prof Firica I, PhD

University of Craiova, Romania

firicajean@gmail.com


Pripravili sme akreditovaný kurz

MEDIÁTOR

Na kurze sa budete učiť od tých, ktorí stáli pri zrode mediácie na Slovensku a o odborníkov z praxe.

Garantom kurzu je p. prof. Labáth: Lektori: p. prof. LABÁTH, p. doc. HOLÁ (autorka mnohých publikácií o mediácii) a iní. Na kurz sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom projektu REPAS, kde máte kurz zdarma.

Po ukončení kurzu získate certifikát s celoštátnou platnosťou.

Viac o lektoroch a kurze sa dozviete na


Dobrý deň,

Euroguidance centrum pri Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), si vás dovoľuje pozvať na podujatie „Jazyk, slová a reč v poradenstve“, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 9. mája 2017 od 9:15 v Bratislave, v dvoch priestoroch pre dve paralelné skupiny: BC Zochova (v sivej budove na ulici Zochova 6/8) a SAAIC, Krížkova 9.

Podujatie budú tvoriť dva workshopy, jeden doobeda, druhý poobede, pričom lektori sa pri skupinách vystriedajú tak, aby obe skupiny účastníkov zažili obidva workshopy. Rozdelenie do skupín podľa priestorov upresníme pred uskutočnením podujatia.

„Jazyk v kontexte kariérového poradenstva“ je workshop, ktorý bude viesť Mgr. Pavlína Vašátová.

Ako sa pýtať inak“ je workshop, ktorý bude viesť Mgr. Peter Dráľ, M.A.

Bližšie informácie o lektoroch i obsahu workshopov nájdete v priloženom programe.

Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali (kapacita je limitovaná). Prosím, potvrďte svoju účasť centru Euroguidance, SAAIC, najneskôr do 3. mája 2017 (vrátane) prostredníctvom on-line registračného formulára .

 Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie. Taktiež budeme radi, ak budete pozvánku distribuovať ďalej.

 

S pozdravom, za tím centra Euroguidance, SAAIC 

 Mária Jaššová,
konzultantka | consultant, Euroguidance


Pripomíname Vám svetovú vedeckú konferenciuDETI V SIETI


SOCIÁLNE, PRÁVNE A MEDICÍNSKE

DÔSLEDKY EMOČNÉHO

ZNEUŽÍVANIA DETÍ


ktorá sa bude konať


4. 5. 2017 v Bratislave


PozvánkaVážené kolegyne, kolegovia,priatelia psychoterapie,
dovoľujem si Vás v mene Výboru Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti srdečne pozvať na

XXXI. psychoterapeutickú konferenciu,


ktorú ako obvykle po 4 rokoch organizuje Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť v odbornej spolupráci s Českou psychoterapeutickou
spoločnosťou.
Téma konferencie sa nerodila ľahko. Brainstorming vo Výbore SPS bol však
výdatný a nakoniec priniesol rozhodnutie pre názov:

Rôzne smery – spoločný cieľ.

V porevolučnej histórii psychoterapie na Slovensku môžeme nájsť rozkvet
rôznych terapeutických prístupov. Vznikli viaceré inštitúty
reprezentujúce jednotlivé terapeutické školy a nastal masívny rozvoj
výcvikových aktivít. Možno trochu poeticky povedať, že sa na Slovensku
rozliala delta psychoterapie, aby výdatne nasýtila životný priestor pre
terapeutov a hlavne pre klientov, či pacientov. Táto rozmanitosť a
diferenciácia je osožná, ale prináša aj nástrahy, kedy sa v ramenách
psychoterapie môžu ocitnúť i prístupy, ktoré málo komunikujú s overenými
terapeutickými postupmi. Prípadne sa v delte psychoterapie objavujú
metódy, ktoré sa za psychoterapeutické vyhlasujú, ale so serióznou
psychoterapiou majú málo spoločné. Konferencia bude príležitosťou
prezentovať rozmanitosť rôznych psychoterapeutických prístupov a škôl,
ktoré majú spoločný cieľ a tým je dobro a pomoc pre klienta, pacienta.
Ako špecialitu sme sa rozhodli zaradiť samostatný blok prednášok na tému
supervízia v terapeutickej praxi.

Účasť na konferencii prisľúbili okrem významných psychoterapeutov z
oboch brehov Moravy aj renomovaní zahraniční odborníci, ktorí sa v
minulosti podieľali (a stále podieľajú) na vzdelávaní našich terapeutov.
Pozvanie zatiaľ prijali doc. MUDr. János Harmatta – výcvikový
psychoanalytik z Maďarska, Dr. Szönyi Magda a Dr. Szönyi Gábor –
výcvikoví lektori relaxačnej a symbolickej psychoterapie, Dr. Wolfgang
Ladenbauer – výcvikový lektor a supervízor KIP z Rakúska. Tešíme sa na
ich príspevky. Rokujeme o účasti aj ďalších zahraničných prednášajúcich.
Samozrejme, že sa veľmi tešíme na účasť a srdečne pozývame našich
kolegov, priateľov z Čiech, bez nich by to nebola tradičná
česko-slovenská konferencia.
Verím, že naše stretnutie bude bohaté nielen odborne, ale aj spoločensky
a bude dobrou príležitosťou pre kolegiálne priateľské stretnutia,
ktorých v poslednej dobe nie je toľko, ako by sme si želali.
Iste ste ši všimli, že tohtoročná konferencia nebude ako obvykle v
Trenčianskych Tepliciach, ale v Piešťanoch. Aj keď táto zmena bola
vyvolaná organizačnými a prevádzkovými dôvodmi v mieste tradičného
konania, veríme, že kúpeľné mesto Piešťany nám ponúkne inšpiratívne
prostredie pre naše mysle a aj láskavú starostlivosť pre naše telá.
Organizačné veci sme zverili do rúk Agentúry KAMI, s. r.o., ktorá sa v
minulosti osvedčila ako starostlivá a precízna organizátorka našich
odborných podujatí.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývam a teším sa na spoločné stretnutie v
dňoch 9. až 12. novembra 2017 v Piešťanoch!

Viac informácii a možnosť registrovať sa nájdete na:
http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/


PhDr. Zita Michlerová, predsedkyňa SPS

                                      


                1. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

ktorý sa uskutoční dňa 3. 6. 2017 v Bratislave. Téma konferencie je „Bez tela to nejde – existenciálne analytický prístup k témam tela a telesného prežívania“.

Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky – doteraz sa uskutočnilo 14 Dní existenciálnej analýzy a logoterapie v Čechách a 2 ročníky na SlovenskuĎalšie ročníky budú prebiehať striedavo v Prahe a v Bratislave.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov, lekárov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Podrobnejšie informácie a program konferencie nájdete v prílohe alebo na www.slea.sk.

 Radi Vás uvidíme :)

 

Organizačný výbor SLEA Slovensko


Pozývame Vás na svetovú vedeckú konferenciu

DETI V SIETI

ktorá sa bude konať 4. 5. 2017 v Bratislave

PozvánkaVážené mediátorky,

Vážení mediátori,

touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo oznámenie o časovom a obsahovom harmonograme odborných seminárov mediátorov v roku 2017.
S ohľadom na uvedené pre Vás  PRIPRAVUJEME  ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV, ktoré sú súčasťou ďalšieho vzdelávania mediátorov v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov,  v nasledovných termínoch  a mestách :
- I. blok ( jarný)  v období od 15.mája 2017 do 4. júna 2017 v   mestách : KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného kalendárneho dňa na tému : MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV   
- II. blok ( jesenný )  v období od 18. septembra  2017 do 8. októbra  2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU  
- III. blok ( zimný )  v období od 27.novembra  2017 do 17. decembra 2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOC V MEDIAČNOM PROCESE    
Ďalšie podrobnosti o konkrétnych termínoch odborných seminárov  a lektorskom zložení budeme aktualizovať priebežne na internetovej stránke www.edukacnecentrum.com.  

Meditačné podvečery: Meditácie Virginie Satirovej 
Milí priatelia,

Pozývame vás na víkendový seminár:
Krízová intervencia
v Poprade 27.-28.5. 2017

V Dome kultury Poprad sa uskutoční prednáškya pre verejnosť,
v piatok 26.5. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene:
Kríza a pohoda v živote ľudskom  (O tej pravej chvíli).

s pozdravom

Jana Bryjová, Roland Lipták

https://www.facebook.com/Analytick%C3%A1-psychol%C3%B3gia-CGJunga-na-Slovensku-778478895510921/


Milí priatelia, 

Pozývame vás na

III. medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu,

ktorá sa bude konať 27.-28.5.2017 v Bratislave.


Online prihlášku na webstránke združenia www.arte-terapia.sk

A ešte treba dodať, že toto podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia.

Tešíme sa na stretnutie!

OZ Artea


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave

Slovenská republika

Združenie sestier Vojvodiny, Republika Srbsko

Komora sociálných pracovníkov Srbska, Republika Srbsko

z príležitosti 10. výročia pôsobenia Ústavu Martina Luthera v Báčskom Petrovci

Vojvodina, Republika Srbsko

usporiada a zároveň si dovoľuje Vás pozvať na

13. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

„Zdravotnícke a sociálne problémy 21. storočia“

v dňoch 20. – 21. októbra 2017 v Báčskom Petrovci,

Vojvodina, Republika Srbsko

Vašu predbežnú účasť s názvom príspevku a štruktúrovaným abstraktom

v domácom aj anglickom jazyku prosíme nahlásiť na:

e-mail: konferenciabc.petrovec2017@gmail.com

do 15. septembra 2017


2017 ScholarOne User Conference


Knowledge Into Action


May 3-4, 2017 - Madrid, Spain

Join us for the ScholarOne User Conference in Madrid, Spain, May 3-4, 2017, where you will learn more about and discuss pressing topics such as:

  • Global benchmarks for journal performance
  • Shaping the future of peer review
  • Maximizing partnerships and integrations

You’ll also have the opportunity to focus on your action items – how you can take your new insights and apply them to your responsibilities back in the office.

You’re in a position to advance your organization’s mission, working daily to develop the right publishing strategy, find the right content, and implement ScholarOne Manuscripts to create the best experience for authors, reviewers, and editors.  Take this opportunity to advance your own skills and knowledge and take the next step into action.

Register today and get the early bird special pricing!

Once again this year, you have the opportunity to participate in the Cognos In-Depth course prior to the start of the User Conference. This is a hands-on course where you will learn to build effective and accurate ad-hoc reports, explore the reporting packages, and solve complex reporting scenarios.

You will:

  • Learn the best way to approach each reporting scenario
  • See how to run standard reports with a variety of selection criteria
  • Create ad-hoc reports using calculated and technical fields, filters, and summarized data
  • Address your own reporting needs with instructor assistance

Register first for the Cognos In-Depth course here and you will receive a code to attend the User Conference at a discounted rate.  Once you receive your discount code for the User Conference, register to attend here.

Register for the Cognos In-Depth Course

At the User Conference, you’ll learn not only from the ScholarOne team, but also from each other in Snapshot Sessions. If you’re using ScholarOne Manuscripts in a strategic or unique way, you can apply to present a Snapshot session to share your experiences at the conference.


Apply for a Snapshot Session


Please contact Jane Cooney to apply for a Snapshot session.


Milí priatelia, vážení kolegovia,

posielame Vám pozvánky na najbližšie semináre, podujatia a terapeutické kluby IVS v SR. 

Najbližšie podujatiaMeditačné podvečery: Meditácie Virginie Satirovej 
26. 4. 2017 

Pozvánka Prihláška 

(pre verejnosť) 
Pozývame vás na

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

15. - 16. júna Hotel Alexander Bardejovské kúpeleABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii Vás pozýva na: 

KBT konferenciu, ktorá sa uskutoční v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, v dňoch 19. - 20. mája 2017. 
Dňa 18. 5. 2017 budú v popoludňajších hodinách prebiehať predkonferenčné workshopy.

Účastnícky poplatok je 35 EUR (aktívny účastník poplatok neplatí).

Ubytovanie i stravovanie si zabezpečuje každý účastník sám (bližšie info o možnostiach ubytovania na: www.mikulas.sk).

Prihlasovanie na konferenciu prostredníctvom e-mailu: kbt.institut@gmail.com
 
Aktívnych účastníkov prosíme, aby nám svoje príspevky nahlásili do 20.2.2017 (názov príspevku, či ide o prednášku/workshop, časové trvanie). 

Ostatní záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlásiť do 15.4.2017. 


za organizačný výbor
 Beata Magurová