Klinika bl. Ladislava Batthyányho-Strattmanna

uverejnené 20. 2. 2013, 7:53 používateľom szspektrum časopis
Miesto: Keňa, Eldored
Charakter pomoci: Poskytuje pacientom vyšetrenie a liečbu chorôb - tuberkulóza, týfus, podvýživa, lepra, malária,
AIDS
Význam projektu: Poskytovanie zdravotníckej pomoci chudobným
Náklady na projekt: 30 000 EUR ročne
Hlavný sponzor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Realizátor projektu: Farnosť Ducha Svätého v Langas, Edoret a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.
Slovenský personál: 2 lekári
Vznik: 2005