Zdravotnícke vedy / Health Sciences - Articles


Alena Macáková - Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia po TEP bedrového kĺbu

uverejnené 13. 7. 2017, 1:30 používateľom Lucia Kimpanová


Lucie Dončevová - Injury rate of students with disabilities and ways of prevention

uverejnené 14. 3. 2017, 1:55 používateľom Lucia Kimpanová


Lucie Žeberová - Ošetřovatelská péče u pacienta s epidermolysis bullou

uverejnené 25. 1. 2017, 1:31 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 26. 1. 2017, 0:51 ]


Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

uverejnené 11. 1. 2017, 10:29 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 26. 1. 2017, 0:47 ]


Miroslava Kubicová - Pády seniorů v domácím prostředí a význam prevence z pohledu sestry

uverejnené 3. 1. 2017, 5:59 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 26. 1. 2017, 0:49 ]


Eva Zacharová - Technika verzus zdravotnictví

uverejnené 8. 12. 2016, 9:09 používateľom Lucia Kimpanová


Oľga Kabátová - Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

uverejnené 29. 10. 2016, 11:05 používateľom Lucia Kimpanová


Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou

uverejnené 29. 10. 2016, 10:56 používateľom Lucia Kimpanová


Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

uverejnené 27. 6. 2016, 2:09 používateľom Lucia Kimpanová


1-10 of 39