Svetlična, N.O. - Vlastnosti psychologického zdravia pracovníkov štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie rôzneho veku a stáže odbornej činnosti

uverejnené 9. 12. 2013, 5:24 používateľom Lucia Kimpanová

Ċ
Lucia Kimpanová,
26. 1. 2014, 11:10
Comments