Lívia Červená - Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike – teória a prax

uverejnené 4. 7. 2017, 6:42 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 4. 7. 2017, 23:09 ]

Ċ
Lucia Kimpanová,
4. 7. 2017, 23:09
Comments