Jana Vaľová - O návrhu zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

uverejnené 15. 8. 2014, 5:13 používateľom Lucia Kimpanová

Ċ
Lucia Kimpanová,
15. 8. 2014, 5:13
Comments