Dušan Kotlár - Rómovia a zdravie pohľad na zdravotnú situáciu rómskej menšiny na Slovensku po roku 1990

uverejnené 3. 12. 2013, 4:49 používateľom Lucia Kimpanová

Ċ
Lucia Kimpanová,
12. 7. 2015, 0:50
Comments