Spoločenské vedy / Social Science - Articles


Ludmila Lamplotová - Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman's Life

uverejnené 15. 6. 2017, 7:57 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 15. 6. 2017, 7:58 ]


Jitka Šroubová - Teoretické a metodologické súvislosti kvality života seniorov v našich podmienkach

uverejnené 27. 5. 2017, 12:05 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 28. 5. 2017, 6:44 ]


Jozef Vražel - Prognózy zamestnanosti a sociálna práca

uverejnené 19. 5. 2017, 7:18 používateľom Lucia Kimpanová


Jarmila Verešová - Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings

uverejnené 15. 5. 2017, 1:47 používateľom Lucia Kimpanová


Eugene Silas Seminega - Towards the Social and Legal Protection of Foster Children in Rwanda

uverejnené 17. 4. 2017, 7:05 používateľom Lucia Kimpanová


Pavol Tománek - Position high school students to homelessness

uverejnené 29. 3. 2017, 11:15 používateľom Lucia Kimpanová


Michaela Dávidová - Problematické oblasti zmysluplnosti života

uverejnené 8. 2. 2017, 0:28 používateľom Lucia Kimpanová


Michaela Dávidová - Zmysluplnosť života z pohľadu sociálnej práce a metodológia

uverejnené 8. 2. 2017, 0:26 používateľom Lucia Kimpanová


Katarína Halkovičová - Využívanie internetu a sociálnych sietí u mládeže

uverejnené 29. 12. 2016, 2:02 používateľom Lucia Kimpanová


1-10 of 100