Spoločenské vedy / Social Science - Articles


Michaela Dávidová - Problematické oblasti zmysluplnosti života

uverejnené 8. 2. 2017, 0:28 používateľom Lucia Kimpanová


Michaela Dávidová - Zmysluplnosť života z pohľadu sociálnej práce a metodológia

uverejnené 8. 2. 2017, 0:26 používateľom Lucia Kimpanová


Katarína Halkovičová - Využívanie internetu a sociálnych sietí u mládeže

uverejnené 29. 12. 2016, 2:02 používateľom Lucia Kimpanová


Michaela Dávidová - Systémy sociálneho správania a vzťahová väzba

uverejnené 18. 12. 2016, 0:53 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 19. 12. 2016, 11:49 ]


Zita Tomová - Etické dilemy rozhodovania pracovníka v sociálnom zariadení

uverejnené 12. 12. 2016, 7:11 používateľom Lucia Kimpanová


Michaela Dávidová - Metodológia zmysluplnosti života

uverejnené 30. 11. 2016, 0:46 používateľom Lucia Kimpanová


Dana Maňasová - Výskum a využitie rodinných skupinových konferencií v zahraničí a na Slovensku

uverejnené 24. 9. 2016, 8:00 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 24. 9. 2016, 8:06 ]


1-10 of 93