Spoločenské vedy / Social Science - Articles


Andrea Hurbanová - Súčasný stav domáceho násilia v Slovenskej republike a v zahraničí

uverejnené 16. 7. 2017, 23:46 používateľom Lucia Kimpanová


Michaela Dávidová -Teória vzťahovej väzby v dospelosti a metodologické modely

uverejnené 27. 6. 2017, 0:40 používateľom Lucia Kimpanová


Ludmila Lamplotová - Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman's Life

uverejnené 15. 6. 2017, 7:57 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 15. 6. 2017, 7:58 ]


Jitka Šroubová - Teoretické a metodologické súvislosti kvality života seniorov v našich podmienkach

uverejnené 27. 5. 2017, 12:05 používateľom Lucia Kimpanová   [ aktualizované 28. 5. 2017, 6:44 ]


Jozef Vražel - Prognózy zamestnanosti a sociálna práca

uverejnené 19. 5. 2017, 7:18 používateľom Lucia Kimpanová


Jarmila Verešová - Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings

uverejnené 15. 5. 2017, 1:47 používateľom Lucia Kimpanová


1-10 of 106