Archív / Archive

 
Printovú verziu časopisu si môžete objednať na stránke: 


alebo osobne v predajni skrípt na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 
Nám. 1. Mája č. 1 (3. poschodie).  

Sociálno-zdravotnícke spektrum (PdF) Vol. 1, No. 2 / 2013

uverejnené 30. 11. 2014, 15:47 používateľom Michal Oláh   [ aktualizované 14. 1. 2015, 14:31 ]

Sociálno-zdravotnícke spektrum (PdF) Vol. 1, No. 1 / 2013

uverejnené 30. 11. 2014, 15:32 používateľom Michal Oláh   [ aktualizované 30. 11. 2014, 15:45 ]


1-2 of 2