Striedavá osobná starostlivosť o dieťa

Vážení kolegovia,

dovoľujem si vám s radosťou oznámiť vydanie recenzovaného vedeckého zborníka „Striedavá osobná starostlivosť o dieťa – Cochemska prax“ v Rumunsku.
Publikáciu si možno zakúpiť v SR vo vydavateľstve IRIS na stránke:

http://www.iris-knihy.sk/iris-knihy/eshop/0/0/5/185-Striedava-osobna-starostlivost-o-dieta

Invitations

Invitation

Dear Colleague,

Let me invite you and/or your colleagues to become member of editorial board of CBU International Conference indexed
in Web of Science / Thomson Reuters.

If you are interested, please send your CV with list of publications to
edboard@cbuni.cz

We may ask you occasionally for your opinion about some articles  (reviewing is voluntary) and will put your name on editorial committee (website and book). Active reviewers are eligible for publishing discounts. We need you to have academic affiliation and good knowledge of English in your specialization. We will write you more details after we receive your CV.

Have a nice day!

Petr Hájek, Ph.D.
CBUIC Editor-in-Chief

 

Rodinná mediácia

V novembri 2016 vydaná kniha o rodinnej mediácii pod názvom

Rodinná mediácia, alebo víťazí celá rodina.

Jej autori, dlhoroční aktívni mediátori František Kutlík a Bronislava Švehláková v nej zhrnuli špecifiká rodinnej mediácie aj v kontexte aktuálnej právnej úpravy mediačného zákona a rekodifikácie civilného práva.